Står din virksomhed med et bemandingsbehov? Vi hjælper dig hurtigt og effektivt videre.
Vores vision er at skabe en dynamisk arbejdsplads for dygtige og kvalificerede vikarer og at skabe fleksible og konkurrencedygtige løsninger inden for Lager & Industri, Bygge- & Anlæg og IT & Administration.
Med Marsøe ApS ved hånden får du tid til at fokusere på, hvad der er bedst for din virksomhed. Vi sørger for at tage os af de medarbejdere, du har brug for – og den løbende administration.
Vi laver ugentlige opfølgninger, og alle medarbejdere har en fast kontaktperson hos os, da vi tror på at de bedste resultater skabes af tætte relationer, hvor man føler sig tryg.

Du får mere overskud i hverdagen
Hos Marsøe ApS gør vi alt for at gøre det nemt for din virksomhed. Vi håndterer de administrative processer – løn, kontrakter, feriepenge.
Du betaler kun for de effektive timer, og du kan altid tilpasse bemandingen, så den matcher dit behov.

Du får kvalitetsgaranti
Vi kender vores vikarer godt – både fagligt og menneskeligt. Hos Marsøe ApS sikrer vi kvaliteten af vores vikarers kompetencer gennem grundige interviews, relevante tests, referencer samt gennemgang af eksamensbeviser, svendebreve, osv. Vi giver kvalitetsgaranti.
Skulle vores valgte medarbejder ikke leve op til dine forventninger, finder vi hurtigt en ny medarbejder til dig.

FORDELE VED AT REKRUTTERE VIKARER GENNEM Marsøe ApS
• Vi kender vores vikarer godt – fagligt og menneskeligt. Vi finder hurtigt matchet mellem medarbejderens kompetencer og din virksomheds behov.
• Erfaren og personlig konsulent tilknyttes din virksomhed
• Du sparer tid og ressourcer og kan fokusere på din kerneforretning.
• Du binder dig ikke til unødvendige, faste omkostninger, hvilket gør din virksomhed mere konkurrencedygtig
• Vi sørger for alt det praktiske – løn, kontrakter, feriepenge, osv.
• Du betaler kun for de effektive timer og undgår, at de faste omkostninger stiger
• Vi giver kvalitetsgaranti. Vi garanterer at finde medarbejderen, der kan opfylde jeres behov
• Marsøe ApS er medlem af DI (Dansk Industri).